Sverige och Nato

Nu har ju äntligen Sverige gått med i Nato. Efter 200 år av neutralitet. Inte en dag för sent. Men har vi varit så neutrala genom tiderna egentligen? Vi lät Nazityskland forsla tungt vatten och annat från Norge genom vårat land. Det var enligt mig och kanske dom mer kunniga en kompromiss för att inte bli indagen i 2:a världskriget. Möjligt är att Herman Göring rätt som det var, var en återkommande gäst hos kungahuset (som ju finns dokumenterat).

Men nu som sagt, är vi äntligen med i Nato. Det land som ligger som en stor skugga över Europa är ju Ryssland som tror att dom är överlägsna i allt, och att dom kan göra hur som helst.

Jag för min del, även också andra, vill se dom utanför FN….varför inte det kan ske vet jag inte. Låt Ryssland stå där ensam mot resten av så gott som hela västvärlden.

Ukraina KRIGET från Rysslands sida är inte bara barbariskt och saknar ingen grund i ett friskt sinne. Västvärlden kommer aldrig att sluta stötta Ukraina och aldrig ta tillbaka krigsbrotten som Ryssland har gjort sig skyldiga till, Vem som är högst ansvarit till detta? det vet vi alla, tyvärr kommer inte den personen att ställas inför en rättegång.

Jag välkomnar Sverige som fullfärdig i Nato.